rehabilitacia-psa-po-operacii-kolena-tta-tplo-fyzioterapia

Rehabilitácia po operácii kolena u psa – Ruptúra predného skríženého väzu

Podstúpil váš pes operáciu kolena? Chcete vedieť čo nasleduje ďalej a ako prebieha rehabilitácia po operácií kolena psa? Článok sa bude venovať častému ortopedickému ochoreniu – pretrhnutie predného skríženého väzu v kolene (ruptúra predného skríženého väzu, LCC).

Ruptúra predného skríženého väzu (kolenný väz)

Skrížené väzy sa nachádzajú vo vnútri kolenného kĺbu. Pretrhnutie (ruptúra) predného skríženého väzu v kolene je degeneratívne ochorenie, ktorého posledné štádium je pretrhnutie väzu. Pretrhnutie (ruptúra) väzu je závažné poškodenie biomechaniky kolena, kedy je kolenný kĺb nestabilný a je spojený s následnou tvorbou degeneratívnych zmien v kolennom kĺbe. K ruptúre môže dôjsť v ktoromkoľvek veku a u všetkých plemien, postihuje však najmä aktívne mladé psy vo veku od 1 až 3 rokov,  seniorov, veľké  a obrie plemená sú postihované týmto ochorením častejšie.

Možné príčiny vzniku ochorenia:

   • koleno je veľmi zložitý kĺb svojou anatómiou, čo sa často spája s ortopedickými problémami
   • prebieha degeneratívne opotrebenie väzu – jednotlivé vlákna degenerujú – posledné štúdium degenerácie väzu je jeho roztrhnutie 

   • pes chodí trvalo v podrepe = pri chôdzi v kolenom kĺbe nie je úplná extenzia (naťiahnutie) – čo pre psa znamená preťažovanie kolenného kĺbu

   • mikrotraumaty – aportovanie, dlhodobé preťažovanie a náročný šport  výrazne zvyšuje šancu na vzniku tohto ochorenia

   • dlhodobé preťažovanie psa má negatívny dopad na kolenné väzy
   • vysoká váha psa môže zvyšovať šance tohto ochorenia 

  Diagnostika

   Diagnostiku vykonáva veterinárny lekár, ktorý sa špecializuje na ortopédiu. Diagnostika spočíva v prevedením špecifických ortopedických testov a kontrolou pomocou zobrazovacích techník (RTG, MRI, artroskopia a iné.). Pri akútnom pacientovi odporúčam skorú diagnostiku a pokiaľ je to možné odporúčam  podstúpiť chirurgický zákrok.

   Chirurgické riešenie

   Extrakapsulárna stabilizácia:  využíva sa predovšetkým u menších psov do 20 kg. Operačný chirurg nahradzuje pôvodný väz.

   Táto technika sa odporúča skôr psom s menšou váhou a je dôležité dávať pozor na prílišnú extrémne záťaž, pretože môže dôjsť k roztrhnutiu nahradeného väzu.

   V porovnaní s operáciou TTA/TPLO je však menej invazívna – rekonvalescencia po operácií je kratšia ako pri technikách TTA/TPLO.  Existuje však možnosť pretrhnutia nahradeného väzu a preto sa odporúča skôr menším  a ľahším psom. 

   Štúdia o komplikácií po operácií pomocou extrakapsulárnej stabilizácie:

   „Komplikácie (n = 65) boli zaznamenané pri 63 z 363 (17,4 %) chirurgických zákrokov. Viacnásobné komplikácie sa vyvinuli u 2 psov. U 26 (7,2%) psov bola potrebná druhá operácia na zvládnutie komplikácií. Plemeno, strana, na ktorej bola operácia vykonaná, materiál implantátu, percento natrhnutia väzov,  použitie obväzu, perioperačné antimikrobiálne použitie a skúsenosti chirurga neovplyvnili mieru komplikácií. Faktory významne spojené s vyššou mierou komplikácií boli vysoká telesná hmotnosť a mladý vek psa v čase operácie.“

   Zdroj: Complications associated with lateral fabellotibial suture surgery for cranial cruciate ligament injury in dogs: 363 cases (1997-2005) – PubMed (nih.gov)

   Chirurgický zákrok TTA/TPLO

   Chirurgické zákroky TTA alebo TPLO sú metódy aktívnej stabilizácie pomocou implantátu. Ich cieľ je zmeniť biomechaniku kolena tak aby väz nebol už ďalej potrebný. Nesnaží sa  teda o náhradu pôvodného pretrhnutého väzu. Tieto metódy sú navzájom v ortopédií porovnateľné (TTA/TPLO). V súčasnosti sa považujú tieto metódy za najlepšie riešenie ochorenia predného skríženého väzu a to najmä pre veľkých psov a aktívnych športovcov. Obe metódy vracajú pacientov s ruptúrou väzu do dobrej klinickej funkcie končatiny.

   Čo čakať od operácie?

   • dlhodobo najlepšie riešenie pre psa 
   • potrebné  minimálne 3. mesačná rekonvalescencia
   • po úspešnej rehabilitácií vrátenie do normálneho režimu
   • krátkodobé zhoršenie stavu po operácií, pretože pes má po operáciu fraktúru (zlomeninu) a operačnú ranu, ktorá tiež spôsobuje bolesť
   • operácia však nedokáže úplne zastaviť rozvoj artrózy v kolenom kĺbe, ktorý začína okamžite po zranení. Dokáže však rozvoj spomaliť a stabilizovať kolenný kĺb a zabrániť tak nežiaducemu posunu kosti pri pohybe. Celková pohybová kvalita ďalšieho života pacienta po operácií je výrazne lepšia

   Kedy začať rehabilitáciu

   Z pohľadu fyzioterapeuta je žiaduca skorá rehabilitácia vo forme manuálnej terapie a fyzikálnej terapie. Je však vhodné konzultovať začiatok terapie s operačným chirurgom. Výsledok majiteľa, ortopéda a fyzioterapeuta by mal byť dobre chodiaci pes, ktorý sa vráti do normálneho režimu.

   Rehabilitácia výrazne urýchľuje rekonvalescenciu a pomáha pri zvládaní bolesti. Pomáha odstraňovať kompenzácie, ktorý si pes vytvára v dôsledku problému.

   "Pretrhnutie kraniálneho skríženého väzu u psov: Prehľad biomechaniky, etiopatogenetických faktorov a rehabilitácie"

   „Fyzioterapeutické protokoly zohrávajú dôležitú úlohu v rehabilitácii s podobnými cieľmi u ľudí a psov: zvládanie bolesti, fyziologická obnova kĺbového rozsahu pohybu, posilňovanie periartikulárnych svalov a svalov jadra a korekcia proprioceptívneho deficitu. Fyzioterapia, aj keď vo veterinárnej medicíne často zanedbávaná, je nevyhnutná pre obnovenie správnej funkčnosti poranenej končatiny a pre návrat k bežným denným a športovým aktivitám.“

   Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8472898/

   Ďalšie možné komplikácie

   Problémy na druhej  končatine:

   Bohužiaľ po pretrhnutí jedného skríženého väzu je častá komplikácia s problémami na druhej končatine. V praxi sa často pretrhne predný skrížený väz na druhej končatine do 1. roka od prvého zranenia na pôvodnej končatine.  U niektorých psov sa problémy na druhej končatine vôbec neobjavia. Je však vhodná chirurgická operácia a následná rehabilitácia, aby sa pôvodné problematické koleno zrehabilitovalo čo najskôr a znížilo sa tak preťažovanie väzov na druhej končatine. 

   Primárna meniskopatia:

   Problémy s meniskom bývajú častým problémom. V čase operácie už môže byť poškodený meniskus spolu s predným skríženým väzom. V tomto prípade sa môže chirurg rozhodnúť o odstránenie časti menisku alebo celého menisku, aby predišiel ďalším komplikáciám a reoperácie.

   Sekundárna meniskopatia:
   3. až 8. percent pacientov po operácií predného skríženého väzu malo v čase operácie meniskus v poriadku. Avšak toto percento psov má oddialené problémy s meniskom. Najčastejším riešením je reoperácia najčastejšie artroskopia a odstránenie problematickej časti menisku.

   Artróza

   V dôsledku pretrhnutia predného skríženého väzu nastáva nestabilita kolenného kĺbu.  Telo však má mechanizmy ako nestabilitu vyriešiť. Je to práve tvorba artrózy a teda vytváranie malých kostených útvarov na mieste, kde bola predtým chrupavka. Problémom však je, že artróza bolí a môže spôsobovať ťažké problémy s chôdzou. Ide o stále pretrvávajúci zápal a bolestivosť.

   Artróza sa začína tvoriť hneď po pretrhnutí väzu. Dôležité je však ako skoro začne artróza robiť pacientovi problémy. U veľa pacientov začne artróza robiť problém až v staršom veku. Psy, ktorý majú problém aj s meniskom majú rýchlejší rozvoj artrózy. Pacient bez chirurgickej operácie bude mať rýchlejší rozvoj artrózy v dôsledku pretrvávajúcej nestability kolenného kĺbu.

   Prílišná záťaž, aportovanie, skákanie alebo iné náročné aktivity môžu zhoršovať stav pacienta. Klzké povrchy v mieste kde pes žije majú negatívny vplyv. Ideálne sú koberce alebo gumové protišmykové podložky najmä v mieste, kde sa pes najviac pohybuje, vstáva z pelechu a podobne. 

   Ťažká artróza kolena na RTG

   Normálne koleno RTG

   Konzervatívna terapia

   Nechirurgický manažment sa odporúča len zriedka, okrem prípadov, keď sa riziká celkovej anestézie alebo chirurgického zákroku považujú za nadmerné (napr. pacienti s ťažkým srdcovým ochorením, nekontrolovanými hormonálnymi poruchami alebo imunitnými stavmi atď.). Základnými bodmi konzervatívnej terapie liečby je manažment telesnej hmotnosti, fyzioterapia, úprava cvičenia a medikácia (protizápalové lieky proti bolesti).

   Konzervatívna terapia (bez operácie) je možná, avšak nestabilita v kolenom kĺbe bude pokračovať po celý zvyšok života psa. Rozvoj artrózy v kolenom kĺbe bez operácie bude rýchlejší čo môže spôsobiť v budúcnosti skorú ťažkú artrózu, kedy pes bude mať problémy s mobilitou a bolestivosťou. 

   Zvyšovať sa môže aj o riziko následného poškodenia menisku, alebo problémy na druhej končatine v dôsledku preťažovania zdravej končatiny.

   V prípade staršieho pacienta môže byť konzervatívna terapia spolu s fyzioterapiou lepšou voľbou, pretože rekonvalescencia po operácií je minimálne 3 mesiace a u staršieho pacienta je táto doba ešte dlhšia.

   Ďalším faktorom sú vysoké náklady na operáciu, ktoré môžu byť problémom. Pri konzervatívnej terapii je vhodné podstupovať fyzioterapiu, ktorá výrazne zlepšuje zaťažovanie končatiny a pomáha proti bolestiam.

   Odporúčam však diagnostikovať ochorenie a prediskutovať možnosť konzervatívnej terapie alebo chirurgie s veterinárnym doktorom venujúcim sa ortopédií.

   Rehabilitácia po operácií kolena u psa

   • Rehabilitáciu je ideálne začať už v deň operácie a to formou kryoterapie. Pomocou chladu dokážeme výrazne zmenšiť opuch v okolí operačnej rany. Terapia chladom pomáha výrazne od úľavy od bolesti. Odporúčam chladenie pomocou chladiacich vankúšikov, ktoré sú bežne dostupné v lekárni. Chladíme prvé 2 až 3 dni 3x denne – 15 až 20 minút. Vankúšik prikladáme z vonkajšej strany kolena.
   • Venčenie psa by malo byť výhradne na vodítku! A to v čase, ktorú vyžaduje operačný chirurg. Prvý týždeň ide len o veľmi krátke prechádzky  cca 5 minút.  Predlžovanie prechádzok prichádza postupe v súlade s odporúčaním chirurga a stavu psa.
   • Skákanie na posteľ, gauč či voľný pohyb s inými psami nie je vhodný!
   • Šmykľavé podlahy – pozor veľmi dôležité! Šmyklavé podlahy nie sú vhodné po operácií. Ideálne riešenie je koberec, alebo PVC gumové podlahy. Je jasné, že nie je možné mať koberce všade. Je však možné krátkodobo prispôsobiť napríklad 1 izbu. A obmedziť psovi voľný pohyb. Psy žijúce vonku je lepšie v prvej fázy po operácií nechať oddychovať v koterci a venčiť v stanovenom režime. 
   • Manuálna terapia – manuálna terapiu je v prvej fáze rehabilitácie  je veľmi dôležitá a nenahraditeľná. Fyzioterapia sa zameriava predovšetkým na postihnutú končatinu, ale je nutné sa venovať pacientovi komplexne, pretože deficity bude kompenzovať na druhej (zdravej) končatine a aj v ostatných oblastiach tela. 
   • Laser terapia –  pomáha pri hojení operačnej rany, pôsobí analgeticky a pomáha aj pri samotnom hojení fraktúry
   • Aktívne cvičenie – veľmi dôležité pri udržaní svalstva – znižujú atrofiu svalstva
   • Hydroterapia – je vhodná až po zahojení operačnej rany a po súhlase operačného chirurga. Je vhodná predovšetkým na nasvalenie končatiny a udržanie aktívneho rozsahu končatiny.
   • Ostatné fyzikálne metódy  – Magnetoterapia, ultrazvuk a iné

   Odporúčaný postup riešenia pacienta:

   1. Diagnostika a potvrdenie diagnózy u veterinárneho doktora špecializujúceho sa na ortopédiu
   2. Operácia 
   3. Intenzívna pooperačná rehabilitácia najlepšie v trvaní 3. mesiace 
   4. Návrh do normálneho režimu  – pozor na klzké povrchy, aportovanie, prílišnú záťaž a iné náročné aktivity.
   5. Preventívna udržiavacia fyzioterapia v menších intervaloch (1 krát za mesiac a pod.) podľa potrieb pacienta
   6. Vhodná je aj rehabilitácia pre starších pacientov, ktorí mali v minulosti problémy s väzmi či meniskami. Týchto pacientov najčastejšie trápi artróza kolena. 
   Samuel Dubovsky, CertCAAPR

   Samuel Dubovsky, CertCAAPR

   Autor článku
   Samuel Dubovsky, CertCAAPR

   Samuel Dubovsky, CertCAAPR

   Ďalšie články

   Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti. View more
   Cookies settings
   Súhlasím
   Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
   Privacy & Cookies policy
   Cookie name Active

   Kto sme

   Adresa našej webovej stránky je: https://www.rehabilitaciapsa.sk.

   Komentáre

   Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a User Agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

   Multimédiá

   Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

   Súbory cookies

   Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

   Vložený obsah z iných webových stránok

   Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

   S kým zdieľame vaše údaje

   Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

   Ako dlho uchovávame vaše údaje

   Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

   Aké práva máte nad svojimi údajmi

   Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

   Kam sa vaše údaje odosielajú

   Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
   Save settings
   Cookies settings